Priser og bestilling

Priser for medlemmer av Arkitektbedriftene 2020 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr    Årlig abonnement 
 A  1-3 i bedriften  kr 5 100  kr 5 701
 B  4-10 i bedriften  kr 6 100  kr 8 553
 C  11-20 i bedriften  kr 8 200  kr 12 828
 D  21-40 i bedriften  kr 11 300  kr 17 105
 E  41-80 i bedriften  kr 16 400  kr 34 208
 F  81-120 i bedriften  kr 21 600  kr 54 808
G  121-160 i bedriften  kr 26 700  kr 75 408
H  161-200 i bedriften  kr 31 900  kr 96 008
I  201-240 i bedriften  kr 37 000  kr 116 608
J  241-280 i bedriften  kr 42 200  kr 137 208

 

Priser for ikke-medlemmer av Arkitektbedriftene 2020 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr  Årlig abonnement
 A  1-3 i bedriften  kr 10 300  kr 14 209
 B  4-10 i bedriften  kr 12 300  kr 21 314
 C  11-20 i bedriften  kr 16 400  kr 31 973
 D  21-40 i bedriften  kr 22 600  kr 42 631
 E  41-80 i bedriften  kr 32 900  kr 85 262
 F  81-120 i bedriften  kr 43 200  kr 127 893
 G  121-160 i bedriften  kr 53 500  kr 170 523
 H  161-200 i bedriften  kr 63 800  kr 213 154
 I  201-240 i bedriften  kr 74 100  kr 255 785
 J  241-280 i bedriften  kr 84 400  kr 298 415


Alle ansatte i bedriften skal meldes inn (inkl merkantilt personell og innleide) uavhengig funksjon, og utgjør grunnlag for lisensvalg. For bedrifter med flere kontorer, avdelinger eller datterselskaper, må hver enhet etablere eget abonnement. Det bes om at det da sendes inn ett skjema per enhet.

Bestilling av MAKS abonnement

Captcha Image