Priser og bestilling

 

Priser for medlemmer av Arkitektbedriftene 2021 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr    Årlig abonnement 
 A  1-3 i bedriften  kr 5 200  kr 5 798
 B  4-10 i bedriften  kr 6 200  kr 8 698
 C  11-20 i bedriften  kr 8 400  kr  13 046
 D  21-40 i bedriften  kr 11 600  kr 17 396
 E  41-80 i bedriften  kr 16 800  kr 34 790
 F  81-120 i bedriften  kr 22 200  kr 55 740
G  121-160 i bedriften  kr 27 400  kr 76 690
H  161-200 i bedriften  kr 32 800  kr 97 640
I  201-240 i bedriften  kr 38 000  kr 118 590
J  241-280 i bedriften  kr 43 400  kr 139 541

 

Priser for ikke-medlemmer av Arkitektbedriftene 2021 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr  Årlig abonnement
 A  1-3 i bedriften  kr 10 600  kr 14 451
 B  4-10 i bedriften  kr 12 600  kr 21 676
 C  11-20 i bedriften  kr 16 800  kr 32 517
 D  21-40 i bedriften  kr 23 200  kr 43 356
 E  41-80 i bedriften  kr 33 800  kr 86 711
 F  81-120 i bedriften  kr 44 400  kr 130 067
 G  121-160 i bedriften  kr 55 000  kr 173 422
 H  161-200 i bedriften  kr 65 600  kr 216 778
 I  201-240 i bedriften  kr 76 200  kr 260 133
 J  241-280 i bedriften  kr 86 800  kr 303 488

 

Alle ansatte i bedriften skal meldes inn uavhengig funksjon, inkl merkantilt personell og innleide. Det totale antallet ansatte utgjør grunnlag for lisensvalg.

Alle datterselskaper med eget organisasjonsnummer må etablere egne abonnement. Vennligst ta kontakt med oss på post@arkitektbedriftene.no for bestilling samt for å avklare deling av kvalitetsplaner

Bestilling av MAKS abonnement

Captcha Image