Miljøledelse

Alle foretak bør ha et miljøledelsessystem. Arkitektbedriftene har den siste tiden opplevd en økning i henvendelser angående rutiner for miljøledelse, spesielt da dette etterspørres ved kjøp av arkitekttjenester i offentlige anskaffelser. Arkitektbedriftene tilstreber å tilby et miljøledelsessystem (til sine medlemmer og MAKS-abonnenter) tilsvarende ISO 14001-standarden, da det er omfattende og kostbart å gjennomføre ISO-sertifisering for et arkitektkontor.

I MAKS finnes et sett med rutiner, lansert mai 2017, slik at hvert enkelt foretak kan sette sammen sitt miljøledelsessystem. I tabellen under er en oversikt over de nye rutinene innen dette temaet. 

Miljøledelsessystemet bygger på samme prinsipp som MAKS generelt, altså at det opp til hvert enkelt foretak å tilpasse rutinene til sitt eget. Man kan ikke si at man har et system før man har gjort denne jobben. 

Anbefalte ressurser fra Arkitektbedriftene

Tittel Kort beskrivelse Fil/lenke
11-014 Miljøansvarlig for kontordrift (MK) MAKS-rutine: Eksempel på stillingsbeskrivelse for den som skal ha rollen som miljøansvarlig for kontordriften. Gå til siden
11-015 Miljøansvarlig for prosjektering på kontoret (MP) MAKS-rutine: Eksempel på stillingsbeskrivelse for den som skal ha rollen som miljøansvarlig i prosjektering. Gå til siden
48-028 Sjekkliste tverrfaglig oppfølgingsplan TEK Liste over TEK-krav som skal kvalitetssikres i ulike faser i prosjektet. Omfatter generelle bestemmelser, uteareal og plassering av byggverk, ytre miljø, krav til byggverk, energi. Gå til siden
Presentasjon miljøledelsessystem Presentasjonen fra sjefjurist Anette Søby Bakker, AiN, og Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor /Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS, er tilgjengelig på film. Gå til siden
13-027 Resultater av miljøledelsessystem Her sammenfattes resultater for kontordrift (MAKS-rutine 13-025) og ved prosjektering (MAKS-rutine 13-026). Resultater med forslag til forbedring formidles daglig leder. Gå til siden
13-026 Klima- og miljørapport ved prosjektering MAKS-rutine: Kan brukes som mal ved rapportering. Trekker inn innhold fra andre rutiner i miljøledelsessystemet. Gå til siden
13-025 Klima- og miljørapport for kontordrift MAKS-rutine: Kan brukes som mal ved rapportering. Trekker inn innhold fra andre rutiner i miljøledelsessystemet. Gå til siden
13-023 Fastsettelse av kontorets miljømål MAKS-rutine: Beskriver kontorets miljømål med instrukser for hvordan det skal kommuniseres og rapporteres. Gå til siden
13-022 Fastsettelse av kontorets miljøaspekter MAKS-rutine: Beskriver hvordan man kartlegger miljøaspektene, konsekvensanalyse av miljøaspekter, risikohåndtering og handlingsplan. Gå til siden
13-02 Foretakets miljøpolicy MAKS-rutine: Brukes som et utgangspunkt for å sette opp en overordnet miljøpolicy for foretaket. Gå til siden
13-024 Miljøplan (MOP) MAKS-rutine: Beskriver hva du trenger i miljøplan for et prosjekt. Omfatter "Miljøprogram, "Fastsettelse av prosjektets miljømål" og "Endringer av miljømål". Gå til siden
Samsvarsmatrise for Miljøfyrtårn og MAKS-rutiner Matrisen viser hvilke MAKS-rutiner som er relevante for hvilke Miljøfyrtårnkrav Last ned filen

Anbefalte ressurser fra andre aktører

Tittel Kort beskrivelse Fil/lenke
Bransjekriterier fra Stiftelsen Miljøfyrtårn Arkitektbedriftene har gitt innspill til bransjekrav Gå til siden

Ofte stilte spørsmål

Det etterspørres ofte dokumentasjon på kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem i offentlige anskaffelser. 

Trenger du oppdatert attest fra Arkitektbedriftene om at ditt foretak abonnerer på MAKS?

Send oss en  henvendelse, så ordner vi det.  

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knyttes til leverandøren. Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten. Kravene som stilles må være relvante og stå i forhold til det som skal anskaffes. 

FOA  §16-6 lister opp hva oppdragsgiver kan be om av dokumentasjon (dokumentasjonskrav).

Se filmen om miljøledelse for å finne ut mer om dette.

Kurs og arrangementer

Film om miljøledelsessystemet fra Arkitektbedriftene

Presentasjonen ble avholdt 15. juni, Essendropsgate 3 av Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor/Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS og sjefjurist Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene.

Filmen er kun tilgjengelig for MAKS-abonnenter og medlemmer av Arkitektbedriftene 

film thumb

 

Klikk her for å se filmen

Relevante aktører

Stiftelsen Miljøfyrtårn


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.