Du er nå i et test system, dette er ikke produksjonssystemet.

Bedriftsinternt kurs

Vi tilbyr ulike typer MAKS-kurs, for både små og store bedrifter

Felleskurs

Vi tilbyr felleskurs flere ganger årlig, hvor man har mulighet til å melde på enkeltpersoner.
Kursene går over en halv dag og fokuserer enten på bedriftstilpasning eller praktisk bruk av kvalitetsplanen i MAKS. Neste kursdato blir annonsert på AiN - hjemmesiden.

Bedriftsinterne kurs

En kursleder fra Arkitektbedriftene kommer til ditt kontor, og kursopplegget går over en hel dag. Det er lagt opp til en teoretisk del om kvalitetssikringen generelt, og en praktisk del med oppgaver som man gjør hver for seg (på egen maskin) og som blir gjennomgått av kursholder.

Fordelen med bedriftsinternt kurs er at det er enklere å diskutere relevante problemstillinger og dere får en fellesforståelse for hvordan kvalitetssikringen gjøres hos dere. Etter kurset vil dere være i stand til å etablere og/eller videreføre gode rutiner for kontoret og for prosjektene. Målet med kurset er å kunne etablere og vedlikeholde et forskriftsmessig, digitalt kvalitetssystem for ditt kontor, samt kvalitetssikre prosjekteringen iht. TEK, SAK og andre lignende krav ved å bruke kvalitetsplanen i MAKS.

Digitale kurs

Alternativt til fysiske bedriftsinterne kurs tilbyr vi videokurs på Teams. Det er også mulig å korte de ned til et halvdagskurs med fokus på enkelte temaer.

Eksempler på temaer som vil bli gjennomgått i kurset

  • Krav til og formål med kvalitetssikring 
  • MAKS-rutiner og bedriftstilpasning
  • Kvalitetsplan i MAKS
  • Tilsyn og kontroll
  • MAKS-søk

Bestill eller send forespørsel om MAKS-kurs

Captcha Image