Velkommen til MAKS

MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) er en modell for et prosessorientert kvalitets- og miljøledelsessystem, spesielt tilpasset arkitektkontorer. MAKS er utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge.

MAKS er utgangspunkt for kvalitetssystemet hos majoriteten av landets arkitektkontorer.  Det er det ansvarlige foretakets eget ansvar å tilpasse modellen (MAKS) både til eget foretak og det enkelte prosjekt for å ivareta gjeldende lover og forskrifter.

MAKS ivaretar lovkravene knyttet til krav om kvalitetsystem i SAK10 §10 for foretak som erklærer ansvar eller søker om sentral godkjenning. Videre ivaretar MAKS det ansvaret foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig kontrollerende har etter SAK §12. MAKS har også rutiner for å ivareta prosjektkrav knyttet til bedriftens oppdrag, og mulighet for å legge til prosjektspesifikke krav fra for eksempel regulering eller byggherre. 

Systemet, sammen med AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og Bedriftshåndboken, ivaretar krav til oppbygging og rutiner slik at det tilfredsstiller de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, ISO 9001 og 14001. MAKS ble sist revidert av ekstern part, og funnet samsvarende med disse ISO-standardene, i 2018. 

Søknadsløsningen er en del av kvalitetssystemet MAKS, og alle prosjekter som opprettes i MAKS kan videreføres til søknadsløsningen, slik at man slipper å fylle ut den samme type informasjon på flere steder.

I løsningen kan du nå arbeide med, sende og signere følgende søknader og dokumenter til alle landets kommuner:

  • Rammesøknad
  • Ettrinnsøknad
  • Igangsettingstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Midlertidig brukstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Ferdigattest
  • Søknad om endrign av gitt tillatelse
  • Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
  • Distribusjon av ansvarsretter og samsvarserklæringer til ansvarlige foretak
  • Gjennomføringsplan (som en del av søknaden)
  • Nabovarsling via vår samarbeidspartner, Norkart

 

MAKS-utvalget 2021

Utvalget har som oppgave å bistå i den faglige utviklingen av MAKS. Medlemmene består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter, og som har erfaring fra arkitekturfaglig ansvar i byggesaker og god innsikt i KS-arbeid. Utvalget møtes 4-5 ganger i året og bistår med innspill til utviklingen av MAKS og MAKS-søk, og problemstillinger knyttet til kvalitetsikring, ansvar mm. Les mer her (åpnes i nytt vindu)

Kikkan Landstad    GorillaGorillaGorilla         KVADRAT arkitekter AS        LINKLINKLINKLINK    momentummomentum    RATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logo

 

Support

Både faglige og tekniske spørmål sendes til:

maks@arkitektbedriftene.no 

 

Bestill MAKS abonnement

Priser og bestilling

 

Demotilgang

Ønsker du å prøve før du bestiller? Her kan du få 10 dagers gratis tilgang, inkludert personlig gjennomgang via skjermdeling (Skype eller Appear.in).

Bestilll demo og skjerm-møte her

 

Medlemsskap i Arkitektbedriftene

Som medlem av Arkitektbedriftene, får du 50% rabatt på MAKS.

Les mer om medlemsfordelene her